Mặt bằng căn hộ loại B: 96.24m2

Hotline

0982.234.555